звено курсове "Корабоплаване и безопасност и сигурност в корабоплаването"

 

 Преподавателите от това звено курсове  разработват и провеждат курсове за опресняване и повишаване на знанията и подобряване на ученията на палубни офицери от търговския флот в следните курсове:
- краткосрочни курсове, по изискванията на Конвенцията  STCW' 78 , както е изменена, и в съответствие с моделните курсове: