Общи условия за записване в курсове на БМКЦ

Общи условия за обучение в курсове в БМКЦ – ЕАД
   І. Общи положения
   1.1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между БМКЦ и неговите потенциални курсисти.
  Общите условия са сила от 01.05.2018 г. и имат задължителен характер за всеки курсист.
ІІ. Описание на услугата

отдел "Учебна дейност и човешки ресурси"

 
Отделът извършва цялостната дейност по координиране планирането и организирането на курсове, записване на индивидуални и корпоративни клиенти, съставяне, поддържане и съхраняване на цялата учебна документация на курсовете, администриране на тестове за оценка на езиковите умения по системата MARLINS, предпечатна подготовка на учебни материали, подбор, оценка и наемане на персонал и др.