Полигон за практическа подготовка на морски лица

Полигонът за практическа подготовка е разположен  в канала на Варненското езеро, в Южна промишлена зона.

Полигонът разполага с две учебни зали, противопожарен полигон, полигон за спасителни лодки и кранбалка.