Учебно-материална база на БМКЦ

        Следвайки политиката си за непрекъсвато подобрение качеството на предлаганите учебни продукти и авторитета си на учебна институция, БМКЦ продължава да подобрява, разширява и обогатява със собствени средства учебно-материалната си база. Ярък пример за това е изграждането в началото на 2011 на първия в България виртуален кораб - резултат от интегрирането на симулатора на машинно отделение и мостик.