отдел "Учебна дейност и човешки ресурси"

 
Отделът извършва цялостната дейност по координиране планирането и организирането на курсове, записване на индивидуални и корпоративни клиенти, съставяне, поддържане и съхраняване на цялата учебна документация на курсовете, администриране на тестове за оценка на езиковите умения по системата MARLINS, предпечатна подготовка на учебни материали, подбор, оценка и наемане на персонал и др.