БМКЦ реализира проект за първия в България "Виртуален кораб"

На 18.03.2011 г.

Учебно-материална база на БМКЦ

        Следвайки политиката си за непрекъсвато подобрение качеството на предлаганите учебни продукти и авторитета си на учебна институция, БМКЦ продължава да подобрява, разширява и обогатява със собствени средства учебно-материалната си база. Ярък пример за това е изграждането в началото на 2011 на първия в България виртуален кораб - резултат от интегрирането на симулатора на машинно отделение и мостик. 

Курсове "Машинна команда"

звено курсове "Машинна команда" е специализирано към разработване и провеждане на курсове за първоначално обучение на механици на всички нива - от моторист до главен механик, както и  за допълнително специализирано обучение за повишаване на знанията и подобряване на ученията на корабни механици.
Курсове:

Симулаторно обучение на навигатори

БМКЦ реализира проекта за първия в България „ Виртуален кораб”