Симулаторно обучение на навигатори

БМКЦ реализира проекта за първия в България „ Виртуален кораб”