Курсове "Машинна команда"

звено курсове "Машинна команда" е специализирано към разработване и провеждане на курсове за първоначално обучение на механици на всички нива - от моторист до главен механик, както и  за допълнително специализирано обучение за повишаване на знанията и подобряване на ученията на корабни механици.
Курсове: