Одобрен MARLINS тест център

Български морски квалификационен център е одобрен център за провеждане на тестовете MARLINS.