катедра "Корабоплаване и безопасност и сигурност в корабоплаването"

Катедра "Безопасност и сигурност в корабоплаването" провежда обучения по изискванията на Международната конвенция STCW 78', както е изменена, по програми, одобрени от Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Провеждани курсове: