Одобрен MARLINS тест център

Български морски квалификационен център е одобрен център за провеждане на тестовете MARLINS.
Какво представлява тестът?
Комплексният тест е комбинация от компютърен тест и устно интервю.
Всеки компютърен тест се състои от  85 въпроса, които са разпределени в следните категории:
·         умения за слушане (25 въпроса)
·         граматика  (30 въпроса)
·         лексика  (15 въпроса)
·         изговор на различни звукове и произношение  (9 въпроса)
·         четене с разбиране  (1 въпрос)
·         цифри и време (5 въпроса)
 
При завършване на теста се калкулират  проценти с резултати по всяка от категориите и общ тестов резултат.
Няма ограничени във времето, за което ще направите теста, но е препоръчително той да бъде направен за не повече от 60 минути.
 
 В допълнение към компютърната оценка на езиковите умения се провежда и устно интервю за оценка на уменията за изразяване (TOSE).
 
След всеки тест се издава сертификат с постигнатите резултати.
 
За записване, моля свържете се с отдел "Учебно-административен и човешки ресурси"