Учебно-материална база на БМКЦ

Учебно-материална база на БМКЦ Учебно-материална база на БМКЦУчебно-материална база на БМКЦУчебно-материална база на БМКЦУчебно-материална база на БМКЦУчебно-материална база на БМКЦУчебно-материална база на БМКЦУчебно-материална база на БМКЦУчебно-материална база на БМКЦУчебно-материална база на БМКЦУчебно-материална база на БМКЦУчебно-материална база на БМКЦУчебно-материална база на БМКЦ

        Следвайки политиката си за непрекъсвато подобрение качеството на предлаганите учебни продукти и авторитета си на учебна институция, БМКЦ продължава да подобрява, разширява и обогатява със собствени средства учебно-материалната си база. Ярък пример за това е изграждането в началото на 2011 на първия в България виртуален кораб - резултат от интегрирането на симулатора на машинно отделение и мостик. 
          Симулаторите се поддържат, обновяват и разширяват в съответствие с дългосрочна програма за това между БМКЦ и фирмата-производител - Конгсберг, Норвегия и са сертифицирани от  DNV. 
      Обучението в реални условия - на противопожарен полигон с реален огън, в басейн,  на баркентина,  на различни видове спасителни и дежурни лодки, лод и кран-балки с използване на съвременни методи за обучение от висококвалифицирани преподаватели и инструктори осигурява доброто ниво и ефективността на провежданото обучение

Книжарница - БМКЦ е официален дистрибутор на литература на ММО
кафе-клуб "Мостик" - среща с колеги и великолепна гледка към залива
Учебно-ветроходен кораб "Калиакра"