Click on date field to select a date.

Format: 2021-05-14
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
17 May 2021 18 May 2021 08:30 17:30 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 334 Ил. Донев
17 May 2021 17 May 2021 08:30 15:30 “ВОДАЧ НА БЪРЗОХОДНА ДЕЖУРНА ЛОДКА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН Полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Дамян Гилев
18 May 2021 18 May 2021 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 306;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
20 May 2021 21 May 2021 08:30 14:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 334,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Дамян Гилев