катедра "Корабоплаване и безопасност и сигурност в корабоплаването"

катедра "Корабоплаване и безопасност и сигурност в корабоплаването" катедра "Корабоплаване и безопасност и сигурност в корабоплаването"катедра "Корабоплаване и безопасност и сигурност в корабоплаването"катедра "Корабоплаване и безопасност и сигурност в корабоплаването"катедра "Корабоплаване и безопасност и сигурност в корабоплаването"катедра "Корабоплаване и безопасност и сигурност в корабоплаването"катедра "Корабоплаване и безопасност и сигурност в корабоплаването"катедра "Корабоплаване и безопасност и сигурност в корабоплаването"

Катедра "Безопасност и сигурност в корабоплаването" провежда обучения по изискванията на Международната конвенция STCW 78', както е изменена, по програми, одобрени от Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Провеждани курсове:
*В съответствие с Гл.VI от  STCW' 78, както е изменена:
– Основна подготовка по въпросите на безопасността
-Противопожарна подготовка за напреднали
-Водач на спасително средство и дежурна лодка
-Водач на бързоходна дежурна лодка
-Умения за оказване на първа медицинска помощ
-Медицински грижи на борда - първоначален
-Медицински грижи на борда - опреснителен
-Корабен офицер по сигурността
-Компетентност на морски лица, изпълняващи задължения по сигурността - НОВ курс
-Елементарни познания по сигурността - НОВ курс
*В съответствие с Гл. V на  STCW'78, както е изменена - Специализирано обучение за безопасност при работа на пасажерски и ро-ро пасажерски кораби - нов курс
*Курсове по безопасност – влизане в затворени пространства, подготовка за безопасна работа с огневи компоненти, Корабен офицер по безопасността, Оценка на риска и разследване на инциденти и т.п..
Катедрата разработва допълнителни курсове за подобряване на уменията и комуникацията и безопасна работна среда по заявка и специфични изисквания на корпоративни клиенти.
Ръководител катедра кдп Дамян Гилев tel  052 380537; e-mail: dgilev@bmtc-bg.com
 

Кдп Дамян Гилев, тел 052 380537;e-mail:dgilev@bmtc-bg.com
Кап.Ивелин Иванов,тел.052 380549;e-mail:iivanov@bmtc-bg.com
кдп Красимир Иванов, e-mail: kivanov@bmtc.bg, тел: 359 52 380566
Кдп Алберт Петков, e-mail: apetkov@bmtc.bg
инж.Светлин Томов, е-mail: stomov@bmtc-bg.com
Кап.Огнян Савов, тел. 052 380566, e-mail: osavov@bmtc.bg