Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Безопасна работа и техники при товаро-разтоварни операции на/от плавателни съдове - Singman/Banksman


350,00 лв.
1 ден (6 уч.ч.)
Обучаемите трябва да притежават най-малко морска правоспособност от оперативно ниво за палубна или машина команда. Лицата извън офицерския състав, които искат да преминат този курс, трябва да са завършили и да притежават валидни свидетелства за курсове "Основна подготовка по въпросите на безопасността" и "Противопожарна подготовка по разширена програма". За брегови персонал- според усмотрение на компаниите.

Курсът е предназначен за морски лица, работещи на борда на кораби, превозващи твърди насипни товари, както и целия персонал, участващ в транспортната верига на твърди насипни товари, като съответните държавни служители на компетентните органи, пристанищните власти, пристанищните терминали, спедиторите, лаборанти, представители на корабна компания и целият персонал, участващ в процесите на оценка на допустимост на пратки за твърди насипни товари в съответствие с Кодекса на IMSBC

Програмата е предвидена да отговори на изискванията за подготовка, посочени в Правило П/2 раздел А-П/1 и B-V/b на Конвенцията STCW 78, както е изменена и допълнена.

Целите на този курс включват: гарантиране, че обучаемите разбират потенциалните опасности, които могат да възникнат в процеса на товарене, превоз и разтоварване на твърди насипни товари, повишаване на знанията им за безопасност и опазване на околната среда, подобряване на информираността и способността им при използване на IMSBC Кодекс, спомагане да се изучават стандартизирани операции, така че да намалят потенциалните рискове за безопасността, да се гарантира безопасността на персонала, корабите и товари и да се предотврати замърсяването на морската среда.

Обучаем, успешно завършил този курс, ще може да:

- идентифицира рисковете, свързани с превоза на твърди насипни товари по море;

- оценява допустимостта на предвидените партиди за безопасен превоз, особено на твърди насипни товари от група А;

- спазва безопасни работни процедури при товарене и превоз на твърди насипни товари;

- спазва правилата за сигурност на корабите и пристанищата, свързани с товаренето, превоза и разтоварването на твърди насипни товари; и

- контролира процеса на експлоатация на определен товар съгласно разпоредбите на IMSBC Кодекс.

Други курсове