Click on date field to select a date.

Format: 2021-07-23
От датасортиране на иконите До дата От час До час Курс Зала Отговорник
19 Jul 2021 19 Jul 2021 08:30 17:30 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 316A;305 басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
19 Jul 2021 22 Jul 2021 08:30 16:15 Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка 334, полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Красен Николов
19 Jul 2021 22 Jul 2021 08:30 13:40 ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА ТАНКЕР-ГАЗОВОЗ 334 кдп Хр. Райнов
21 Jul 2021 23 Jul 2021 08:30 17:30 Водач на бързоходна дежурна лодка - първоначален - по националния стандарт на ИА"МА" 334,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кап.Дамян Гилев
22 Jul 2021 23 Jul 2021 08:30 14:50 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 334,полигон за практическа подготовка на морски лица кап. Д. Гилев
26 Jul 2021 27 Jul 2021 09:00 14:30 ОПАЗВАНЕ НА МОРСКАТА СРЕДА ON LINE кап. О. Савов
26 Jul 2021 26 Jul 2021 08:30 17:25 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305;316;басейн, Полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
27 Jul 2021 27 Jul 2021 08:30 17:25 Основна подготовка по въпросите на безопасността - опреснителен 305;316;басейн;полигон за практическа подготовка на морски лица Александър Коларов - старши инструктор практическо обучение
27 Jul 2021 28 Jul 2021 08:30 17:30 Специализирано обучение на екипажи на пътнически кораби (включително ро-ро пътнически кораби) 334 Ил. Донев
28 Jul 2021 29 Jul 2021 08:30 17:30 Компетентност на морските лица със задължения по сигурността на кораба ON LINE кап. Огнян Савов
28 Jul 2021 28 Jul 2021 08:30 16:30 Обработка и превоз на пакетирани и насипни опасни, рискови и вредни товари 428 кдп Денчо Добрев
29 Jul 2021 30 Jul 2021 08:30 15:30 ВОДАЧ НА СП. СРЕДСТВО И ДЕЖ. ЛОДКА, РАЗЛ. ОТ БЪРЗОХОДНА СП ЛОДКА” И „БОРБА С ПОЖАРИ ПО РАЗШИРЕНА ПРОГРАМА” - ОПРЕСНИТЕЛЕН 334,басейн, полигон за практическа подготовка на морски лица кдп Дамян Гилев