Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни обявления

Повторен конкурс по документи с предмет: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА"

facebook thumb

                                                    ПОКАНА 
към всички заинтересовани лица за участие в  конкурс по документи 
с предмет: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА «БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР» ЕАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА” при следните условия:
І. Предмет на конкурса – предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на “БМКЦ” ЕАД през 2022 г. по следните обособени позиции:

ІІ. Обособени позиции в обекта на поръчката:

Обособена позиция № 1: Застраховка “КАСКО” на МПС;
Обособена позиция № 2: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка “Злополука на местата в МПС”;
Обособена позиция № 3: Задължителна застраховка “Трудова злополука” на служителите, които извършват трудовите си задължения в условия с повишена опасност;
Обособена позиция № 4: Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз (плавателни съдове)”;
Обособена позиция № 5: “Застраховка на имущество”.

III. Условия:
1.    Срок на застраховките – 1/една/ година.
2.    Всеки кандидат има право да кандидатства за една, няколко или всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно;
3.    Покритие, критерии, описание на обектите за застраховки и документи за оценка на предложенията – съгласно конкурсната документация;
4.    Да се приложат документите, изисквани от конкурсната документация;

ІV. Процедура:
5.    Вид на процедурата – конкурс по документи;
6.    Конкурсната документация се получава в стая № 226 на учебно-административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, в гр. Варна, ул. “Васил Друмев” № 73. 
7.    Конкурсната документация може да се получава до 16.30 ч. на 26.04.2022 г.
8.    Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на “БМКЦ” ЕАД, се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на дружеството, или се изпращат на адрес: гр. Варна 9026, ул. “Васил Друмев” № 73.
9.    Огледът на имуществото, предмет на застраховане може да се извърши с предварителна 24/двадесет и четири/- часова заявка на телефона, посочен в т. 9.3, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. до крайния срок за подаване на офертите.
10.    Краен срок за представяне на офертите – 16.30 ч. на 26.04.2022 г.
11.    Лица за контакти – Кремена Йорданова- тел. 052/380-588.


Ивайло Гавраилов
Изпълнителен директор

Линк към документацията по-долу: