Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни обявления

Конкурс по документи с предмет: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА”

facebook thumb

ПОКАНА

 

към всички заинтересовани лица за участие в  конкурс по документи с предмет: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА  ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА «БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР» ЕАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА, при следните условия:

 

І. Предмет на конкурса предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на БМКЦ ЕАД през 2022 г., по следните обособени позиции:

 

ІІ. Обособени позиции в обекта на поръчката:

Обособена позиция № 1: Застраховка „Каско сблъскване и риск от замърсяване на околната среда за плавателен съд – извън експлоатация (cold lay-up) ”;

Обособена позиция № 2: Застраховка “Отговорност сблъскване и риск от замърсяване на околната среда за плавателен съд – крайбрежно плаване”;

Обособена позиция № 3: Застраховка “КАСКО” на МПС;

Обособена позиция № 4: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка “Злополука на местата в МПС”;

Обособена позиция № 5: Задължителна застраховка “Трудова злополука” на служителите, които извършват трудовите си задължения в условия с повишена опасност;

Обособена позиция № 6: Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз (плавателни съдове)”;

Обособена позиция № 7: “Застраховка на имущество”;

Обособена позиция № 8: Застраховка „Каско, обща авария и спасяване на плавателно средство – крайбрежно плаване”;

Обособена позиция № 9”: Застраховка „Каско на плавателни съдове» – моторен кораб „Героите на Одеса”;

Обособена позиция № 10: Застраховка „Каско на плавателни съдове» – моторен кораб „Героите на Севастопол”.

 

III. Условия:

 1. Срок на застраховките – 1/една/ година.
 2. Всеки кандидат има право да кандидатства за една, няколко или всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно;
 3. Покритие, критерии, описание на обектите за застраховки и документи за оценка на предложенията – съгласно конкурсната документация;
 4. Да се приложат декларациите, изисквани от конкурсната документация;
 5. За всяка застраховка да бъдат приложени примерни полици и пълният текст на общите условия и на допълнително включените клаузи, като се отчетат изискванията в конкурсната документация.

 

ІV. Процедура:

 1. Вид на процедурата – конкурс по документи;
 2. Конкурсната документация се получава в стая 226 на учебно-административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, в гр. Варна, ул. “Васил Друмев” № 73.
 3. Конкурсната документация може да се получава до 16.30 ч. на 14.03.2022 г..
 4. Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на “БМКЦ” ЕАД, се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на дружеството, или се изпращат на адрес: гр. Варна 9026, ул. “Васил Друмев” № 73.
 5. Огледът на имуществото, предмет на застраховане може да се извърши с предварителна 24/двадесет и четири/- часова заявка на телефона, посочен в т. 9.3, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. до крайния срок за подаване на офертите.
 6. Краен срок за представяне на офертите – 16.30 ч. на 14.03.2022 г.
 7. Лица за контакти – Кремена Йорданова- тел. 052/380-588.

 

 

Ивайло Гавраилов

......................................

Изпълнителен директор

*Линк към документацията по-долу: