Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Подготовка за работа на борда на танкер- газовоз


480,00 лв.
4 дни (30 уч.ч.)
Обучаемите трябва да притежават свидетелство за съответната правоспособност, ако длъжността, която ще заемат изисква такова. Допълнително трябва да:
- са навършили 16 години;
- имат най-малко основно образование;
- са здравословно годни (потвърдено чрез валидно медицинско свидетелство);
- са преминали курсовете и притежават свидетелство за основна подготовка по безопасност, в съответствие с Пр. VI/1, Табл. A-VI/1-1, А-VI/1.-2, А-VI/1-3, А-VI/1-4

Курсът е предназначен да предостави знания и създаде умения на лицата от корабните екипажи, които ще работят на танкери газовози, както се изисква от Правило V/1-2.1 и Раздел A-V/1-2-1 на Конвенцията STCW/78, както е изменена. Отчетени са препоръките съдържащи се в ИМО моделен курс “BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATION”. Предмет на изучаване са процедурите и правилата за безопасност, предотвратяване на замърсяването на околната среда и пристанищните терминали, мерки и системи за противопожарна безопасност, както и процедурите и правилата за работа на различните видове танкери-газовози.

Лицата, преминали успешно този курс трябва да познават най-общо видовете танкери-газовози, тяхното специфично устройство, оборудване, системи, основните свойства на видовете газове превозвани във втечнено състояние, под налягане или дълбоко замразени и опасностите произлизащи от тях, мерките за безопасна работа при претоварни операции и обслужването на кораба, както и предпазване от замърсяване на въздуха при експлоатацията на танкерите.

Обучението се провежда присъствено в лекционна зала. Часовете, дадени в тематичния план и учебната програма са по 45 минути. Курсът се организира и провежда в съответствие с процедурите от системата за управление на качеството на учебната институция. Занятията се планират така, че да не надвишават 8 часа дневно. Тяхната методическа последователност и почивки се определят в разписанието на занятията в курса по примерен образец даден в Приложение №1.
При започване на курса на курсистите се предоставят учебни помощни материали, които се използват при провеждането на занятията (тематичен план, скриптове на лекции, записки на курсиста - на хартиен или електронен носител). Лекторът, в зависимост от усвояване от обучаемите на материала по дадена тема може да промени продължителността на определена лекция за сметка на лекция от същата тема.

На лицата успешно завършили курса обучаващата институция издава документ за завършен курс по образеца на Приложение №2. На успешно завършилите курса лица ИА „Морска Администрация” издава свидетелство, по формата предвидена в Приложение № 3. 

Курсът може да се проведе и на английски или руски език като цената е 1044лв. с ДДС.

Други курсове