Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Подготвителен курс за управленско ниво за корабоводители - кдп и ст. пом. кап. над 3000 БТ


900,00 лв./588 лв. за к.д.п.
9 дни (68 уч.ч.)
за к.д.п. 35 уч.ч.
Обучаемите трябва да притежават свидетелство за правоспособност „Вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ" или по-висока.

1. Лицата, притежаващи правоспособност „Старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ" или Старши помощник-капитан на кораб от 500 до 3000 БТ" се освобождават от преминаване подготовката по функция „Обработка и подреждане на товара".
2. Лицата, които ще кандидатстват за правоспособност „Старши помощник-капитан на кораб от 5БТ до 3000 БТ" и „Капитан далечно плаване на кораб от 500 до 3000 БТ" с плавателен стаж само като вахтен помощник-капитан, на практическия изпит решават товарна задача за кораб до 3000 БТ.

Курсът е предназначен за теоретично и практическо обучение на лица, които ще кандидатстват за придобиване на правоспособности от управленско ниво: „Капитан далечно плаване на кораб над 3 БТ", „Капитан далечно плаване на кораб от 500 до 3000 БТ", „Старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ", „Старши помощник-капитан на кораб от 500 до 3000 БТ".

Курсът се изисква съгласно чл. 36, т.1, буква "г", чл. 36, т.2, буква "д", чл. 36 т.5, буква "д" и чл. 36, т.6, буква "д" от Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България, както е изменена.

Лицата успешно завършили този курс придобиват и актуализират знания и умения, необходими да изпълняват самостоятелно задълженията на управленско ниво. Те трябва да знаят­ последните изменения в съществуващите международни конвенции, кодекси и резолюции; характеристиките и особеностите и функциите на интегрираните навигационни системи на мостика, променят и опреснят знанията си по методите за търсене и спасяване на човешкия живот на море; и да могат да управляват безопасно и ефективно кораб; вземат управленски решения; прилагат на практика изискванията на международните конвенции, кодекси и резолюции; оценяват и управляват риска и да прилагат безопасни работни практики; извършат правилно и безопасно натоварване /разтоварване на кораба.

Курсистите, които успешно са завършили курса на обучение, получават от БМКЦ удостоверение за завършен курс по формата на Приложение № 1. То служи за допускане до изпит пред ИА „Морска администрация" придобиване на по-висока правоспособност. Валидността на удостоверението е 5 год.

Курсът може да се проведе и на английски или руски език като цената е 1300лв. с ДДС за ст.пом. и 970лв. с ДДС за кдп.

Други курсове