Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Конкурс за застрахователни услуги

Конкурс за застрахователни услуги

ПОКАНА 

към всички заинтересовани лица за участие в конкурс по документи 

с предмет: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР” ЕАД ПРЕЗ 2023 ГОДИНА” при следните условия:

 

І. Предмет на конкурса – Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „БМКЦ” ЕАД през 2023 г. по следните обособени позиции:

 

ІІ. Обособени позиции в обекта на поръчката.

Обособена позиция № 1: Застраховка „Каско сблъскване и риск от замърсяване на околната среда за плавателен съд – крайбрежно плаване”;

Обособена позиция № 2: Застраховка „Отговорност сблъскване и риск от замърсяване на околната среда за плавателен съд – извън експлоатация (cold lay-up);

Обособена позиция № 3: Застраховка „КАСКО” на МПС;

Обособена позиция № 4: Задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Злополука на местата в МПС”;

Обособена позиция № 5: Задължителна застраховка „Трудова злополука” на служителите, които извършват трудовите си задължения в условия с повишена опасност;

Обособена позиция № 6: Задължителна застраховка „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз (плавателни съдове)”;

Обособена позиция № 7: „Застраховка на имущество”;

Обособена позиция № 8: Застраховка „Каско, обща авария и спасяване на плавателно средство – крайбрежно плаване”;

Обособена позиция № 9: Застраховка „Каско на плавателни съдове” – моторен кораб „Героите на Одеса”;

Обособена позиция № 10: Застраховка „Каско на плавателни съдове” – моторен кораб „Героите на Севастопол”.

 

III. Условия:

1. Срок на застраховките – 1/една/ година.

2. Всеки кандидат има право да кандидатства за една, няколко или всички посочени обособени позиции, като класирането по всяка позиция е самостоятелно;

3. Покритие, критерии, описание на обектите за застраховки и документи за оценка на предложенията – съгласно конкурсната документация;

4. Да се приложат документите, изисквани от конкурсната документация;

 

ІV. Процедура:

1. Вид на процедурата – конкурс по документи;

2. Конкурсната документация се получава в стая № 226 на учебно-административната сграда на „БМКЦ” ЕАД, в гр. Варна, ул. “Васил Друмев” № 73. 

3. Конкурсната документация може да се получава до 16:30 ч. на 20.03.2023 г.

4. Офертите за участие в конкурса, адресирани до Изпълнителния директор на “БМКЦ” ЕАД, се представят в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на дружеството, или се изпращат на адрес: гр. Варна 9026, ул. “Васил Друмев” № 73.

5. Огледът на имуществото, предмет на застраховане може да се извърши с предварителна 24/двадесет и четири/- часова заявка на телефона, посочен в т. 9.3, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. до крайния срок за подаване на офертите.

6. Краен срок за представяне на офертите – 16:30 ч. на 20.03.2023 г.

7. Лица за контакти – Радина Варнева- тел. 052/380-588.

ЗА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ИЗТЕГЛЕТЕ ЛИНКА.