Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Управление на операциите на нефтен танкер


840,00 лв.
7 дни (60 уч.ч.)
Обучаемите трябва да притежава свидетелство за правоспособност за съответната длъжност. Допълнително трябва да са завършили курсове “Advanced Training in Fire Fighting” и „Basic Training in Oil and Chemical Tanker cargo operations”, и притежават съответните свидетелства.
Курсът е разработен в съответствие с Глава Ch.V/1-1 на Конвенцията STCW' 78, както е изменена, моделен курс 1.02 на ММО и националния морски стандарт от 2016 г.

Този курс е предназначен да предостави знания и да бъдат придобити умения от лицата от корабния екипаж, на които е възложено изпълнението на товаро-разтоварните операции на нефтен танкер, така че да могат безопасно да извършват пресмятане и разпределението на товара, товаренето, разтоварването и грижата за товара по време на преход, опазване на морската среда от замърсяване, както се изисква от раздел A-V/1-1 параграф 2 на приложението на Конвенция STCW’78, както е изменено и допълнено.

 

Лицата, които успешно преминат този курс трябва:

- да познават - видовете нефтени танкери тяхното устройство, оборудване, системи и товарни и баластни помпи; основните свойства на нефта и опасностите произтичащи от него; мерките за безопасна работа при товаро-разтоварни операции и обслужване на кораба и оборудването му; корабното оборудване за борба с разливи в морето и замърсяване на въздуха при експлоатационен разлив; изискванията за документиране на операциите в дневника за нефтени операции, предвидени в конвенция МАРПОЛ; принципите и изпълнението на товаро-разтоварни операции; системите, устройствата и правилата за миенето на танковете със суров нефт; видовете системи за инертиране на товарните танкове, устройството и използването им; аварийни планове и процедури, организация за борба с аварии на нефтен танкер.

- и да могат да - извършват безопасно товаро-разтоварни операции на нефтени танкери с инертиране, баластиране/дебаластиране и миене със суров нефт; да могат правилно да извършват записи в дневника за нефтени операции; да планират и контролират безопасното извършване експлоатация и поддръжка на системите и съоръженията; да могат да прилагат аварийните процедури.

Обучението се провежда присъствено в лекционна зала. Часовете дадени в тематичния план и учебната програма са учебни часове по 45 минути. Курсът се организира и провежда в съответствие с процедурите на системата за управление на качеството на обучаващата институция. Занятията се планират така, че да не надвишават 8 часа дневно. Методическата им последователност и почивки между тях се определя от обучаващата институция в разписание на занятията в курса по примерен образец даден в Приложение 1.

При започване на курса на курсистите се предоставят за ползване учебни помощни материали (тематичен план, скриптове на лекции, записки за курсиста). Лекторът, в зависимост от усвояване от обучаемите на материала по дадена тема, може да промени продължителността на определена лекция за сметка на лекция от същата област на компетентност.


По изискванията на Морска администрация, курсът се видеозаснема.
По изискване на МА от 29.05.2018 г. лицата, преминаващи курсове по специална и допълнителна подготовка, при получаване на новите си сертификати трябва да носят старите за връщане в Администрацията.

 Курсът се провежда и на английски или руски език по допълнителна уговорка с клиента, като цената е 1680 лв. с ДДС.

Други курсове