Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Управление на операциите на танкер- химикаловоз


840,00 лв.
7 дни (60 уч.ч.)
Обучаемите да притежават свидетелство за морска правоспособност, да са завършили курсове "Advanced Training in Fire Fighting" и "Basic Training in Oil and Chemical Tanker cargo operations" и притежават съответните свидетелства, да имат плавателен стаж на танкер-химикаловоз най-малко 3 месеца, доказан с удостоверение за плавателен стаж, или плавателен стаж един месец на длъжност дубльор на лицето извършващо товаро/разтоварни операции и да са участвали в не по-малко от 3 товарни и 3 разтоварни операции под ръководството на извършващия операциите офицер, отразени в попълнен дневник (по ISF модел).
Курсът е разработен в съответствие с Правило Reg. V/1; A-V/1 на Конвенцията STCW'78, както е изменена.

Курсът осигурява придобиване на знания и умения от корабните офицери и други длъжностни лица, работещи на танкери-химикаловози, и натоварени със задължения по товаро-­разтоварните   операции. Курсът включва обучение по основите и процедурите на товаро-разтоварните и баластни операции, безопасността и мерките за предотвратяване на замърсяване, както и процедурите и правилата за работа на различните  видове танкер­-химикаловози и товари. Курсът се провежда с използване на специализиран симулатор на танкер-химикаловоз.

Програмата отговоря на изискванията за подготовка, посочени в Правило V/1-1, т. 6.3 и А- V/1-1 т.З, табл.V/1-1-3 на Конвенцията STCW'78, както е изменена, Директива 2008/106/ЕО, както е изменена и допълнена и националния стандарт на ИА”МА” за тази подготовка.

Лицата, които успешно преминат този курс, трябва:

             да познават- видовете танкери-химикаловози; устройството на танкове и тръбопроводи; системите  за замер на нивото, налягането и температурата в танковете, системите за подгрев, миене и газаотвеждане  от танковете, видовете товарни и баластни помпи и безопасната работа с тях; основните   химически свойства и физически характеристики на течните химикали и присъшите им опасности експлозивност, токсичност, реактивност, корозивност, полимеризация; мерките за безопасна работа при товарни операции:  товарен/разтоварен план, почистване на танковете, инертиране, вентилиране, претоварване кораб-кораб, съвместимост и сегрегация на  товарите, влизане в танковете; правилата за безопасна работа на борда и използване на личните  предпазни средства; корабното оборудване за борба със замърсяване водата и въздуха; изискванията за документиране на операциите в дневника за операции с течни химикали,  предвидени в конвенция МАРПОЛ; аварийни планове, процедури и организация за борба с аварии на танкер-химикаловоз; принципите за управление на риска на борда на танкер­ химикаловоз.

             и да могат да- съставят товарен план, планират и извършват безопасно товаро­ разтоварни,  баластни и миячни операции на танкер-химикаловоз в съответствие с приетите стандарти и процедури; извършват записи в дневника за товарни операции; тестват и калибрират  наличните газ детекторни инструменти; планират и контролират безопасното извършване  експлоатацията и поддръжката на системите и съоръженията; прилагат аварийните процедури в  съответствие с спецификата на аварията и товара; разчитат наличната информация за товара и   извършват ефективен контрол над опасностите и управление риска на борда на танкер-химикалвоз; използват дихателен апарат и оборудването за евакуация.

Курсът може да се проведе и на английски или руски език като цената е 1680лв. с ДДС.

Други курсове