Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Водач на бързоходна дежурна лодка- опреснителен


240,00 лв.
1 ден (8 уч.ч.)
Обучаемите трябва да:
- са на възраст не по-малко от 18 години;
- са преминали обучение с одобрен първоначален курс "Водач на бързоходна дежурна лодка";
- притежават плавателен стаж една година от последните пет години или три месеца от последните шест месеца непосредствено преди преиздаването на свидетелството за професионална компетентност;
- представят декларация, че са физически и психически годни за участие в практическите упражнения.

Курсът е предназначен да осигури продължаваша компетентност на морски лица с издадени свидетелства за професионална компетентност "Водач на бързоходна дежурна лодка", чийто срок на валидност изтича или е изтекъл.

Обучението в курса отговаря на изискването на Правило I/11, точка 5 от Конвекцията STCW, както е изменена и допълнена, Глава VI, раздел А-VI/2, точки 11-12, таблица А-VI/2-2 и националния стандарт на ИАМА от 18.12.2015г.

Лицата успешно завършили курса трябва да опреснят и затвърдят знанията и уменията си, за да могат ефективно и безопасно да изпълняват задълженията на водачи на бързоходна дежурна лодка. Курсът е предназначен и за запознае обучаемите с промените в нормативните актове, новостите в методите, използваната техника и оборудване в тази област.

На лицата успешно завършили курса, БМКЦ ЕАД издава удостоверение за успешно завършен курс по Приложение-1 към настоящата програма. След представяне на това удостоверение и допълнителните задължителни документи в ИАМА, последната издава сертификата за "Водач на бързоходна дежурна лодка" по формата, предвидена в Наредба N 6.

Други курсове