Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

За дружеството

За дружеството


      БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕАД- БМКЦ ЕАД


Седалище и адрес на управление: Република България, гр. Варна, ул."Васил Друмев" 73

История:

  • Създаден през 1974 година от Министерство на транспорта и Министерство на образованието като ведомствен учебен център.
  • През 1989 година е утвърден, като национален морски учебен център за следдипломна квалификация и обучение на специалисти за водния транспорт.
  • През 2000 година „БМКЦ“ е регистриран, като самостоятелно търговско дружество, предлагащо качествена подготовка, съгласно националните и международни стандарти за компетентност на морските лица.
  • От 2008 година „БМКЦ“ е еднолично акционерно Дружество.
  • „БМКЦ“ ЕАД е одобрен  от  Изпълнителна Агенция "Морска администрация" за провеждане на всички видове обучения на морски лица, в съответствие с изискванията на Националните стандарти и Конвенция STCW.
  • „БМКЦ“ ЕАД е и одобрен център за провеждане на тестове MARLINS.
  • Системата за управление на качество в Центъра е освидетелствана от Лойдс Регистър QA за съответствие със стандарта ISO 9001:2015.
  • Дейността на „БМКЦ“ ЕАД е позната и в Международната морска организация /IMO/ като дейност, непосредствено насочена към следдипломна морска квалификация за специалисти от водния транспорт – моряци и други брегови специалисти, обучавани в съответствие с последните международни изисквания и стандартите за освидетелстване на морските лица, утвърдени с Конвенцията STCW. Разработените учебни програми се базират на моделните курсове на IMO и се съсредоточават върху последните новости в областта на морската теория и практика.    

Правно-организационна форма: Еднолично акционерно дружество (ЕАД)

Организационна структура

     Съвет на директори:

       Председател: Кръстьо Кривов

       Заместник председател: Димитър Карбов

       Изпълнителен директор: кдп.инж. Денчо Добрев

Предмет на дейност

От 2003 г. БМКЦ е лицензиран от НАПОО Център за професионално обучение по професиите: корабен моряк, рулеви, корабен моторист, корабен електротехник, корабен готвач, корабен камериер, корабен фитер, а от 2005 г. ІІІ степен професионална квалификация по професиите „Корабоводител” и „Корабен техник”.

Използваните в Центъра съвременни методи за обучение, непрекъснатото обновяване на техническите средства, осъвременяването на учебните програми, привличането на преподаватели с богат практически и теоретичен опит определят високия престиж на БМКЦ сред българските и чуждестранни учебни институции и корабособственици. 

Допълнително ефективност на обучението в реалната среда  осигуряват специализираните учебни зали и Полигонът за практическа подготовка на морски лица със съвременни бързоходни и спасителни лодки и пожарен полигон, позволяващи провеждане на над 40 вида курсове за подготовка и квалификация на морски лица. 
В тясно сътрудничество с корабни компании и техните агенти „БМКЦ“ ЕАД разработва и допълнителни програми за специализирано фирмено обучение.