Подобряване на реалистичността на учебната среда на Полигона за практическа подготовка

Подобряване на реалистичността на учебната среда на Полигона за практическа подготовка Подобряване на реалистичността на учебната среда на Полигона за практическа подготовкаПодобряване на реалистичността на учебната среда на Полигона за практическа подготовкаПодобряване на реалистичността на учебната среда на Полигона за практическа подготовкаПодобряване на реалистичността на учебната среда на Полигона за практическа подготовка

Слведвайки принципите си да осигуряваме обучение в реалистична учебна среда през октомври 2015 бяха успешно сертифицирахме и започнахме да използваме в провежданите курсове новата лодбалка и бързоходна дежурна лодка.

лодбалка