звено курсове "Корабоплаване и безопасност и сигурност в корабоплаването"

 

 Преподавателите от това звено курсове  разработват и провеждат курсове за опресняване и повишаване на знанията и подобряване на ученията на палубни офицери от търговския флот в следните курсове:
- краткосрочни курсове, по изискванията на Конвенцията  STCW' 78 , както е изменена, и в съответствие с моделните курсове:
(Подготовка за работа на танкер и химикаловоз, Подготовка за работа на танкер-газовоз, Управление на операциите на нефтен танкер, Управление на операциите на танкер-химикаловоз, Управление на операциите на танкер-газовоз и др.) 
-Симулаторни курсове: Товарно-разтоварни операции на три вида танкери - нефтен, химикаловоз и газовоз, Оперативно използване на електронни карти и информационни системи ECDIS, Управление на екипа и ресурсите на мостика, Екипна работа на мостика - опреснителен, Управление и маневриране на кораба, Подобряване на навигационните умения на младши палубни офицери, Управление на ресурсите на мостика и в машинно отделение на кораба - практически курс на виртуален кораб и интегрирани мостик и машинно отделение, Използване и прилагане на управленски умения и др. Ice Navigation, курсове за морски инструктори и преподаватели - по моделни курсове 6.09 и 6.10, АRPA;
-други краткосрочни курсове- запознаване с изискванията на Кодекса ISM, Запознаване с изискванията на Международната трудова конвенция MLC 2006, Превоз на опасни, вредни и рискови товари,  Корабен офицер по безопасността, Оценка на риска и разследване на инциденти, Подобряване на управленските умения, изграждане и подобряване на лидерски умения, обучение на морски инструктори, обучение на изпитващи, Познания по опазване на околната среда и др.

Провеждани задължителни курсове по безопасността и сигурността в съответствие с Гл.VI от  STCW' 78, както е изменена:
– Основна подготовка по въпросите на безопасността
-Противопожарна подготовка за напреднали
-Водач на спасително средство и дежурна лодка
-Водач на бързоходна дежурна лодка
-Умения за оказване на първа медицинска помощ
-Медицински грижи на борда - първоначален
-Медицински грижи на борда - опреснителен
-Корабен офицер по сигурността
-Компетентност на морски лица, изпълняващи задължения по сигурността 
-Елементарни познания по сигурността 
-Познания по опазване на околната среда
- Специализирано обучение за безопасност при работа на пасажерски и ро-ро пасажерски кораби
*Курсове по безопасност – влизане в затворени пространства, подготовка за безопасна работа с огневи компоненти, Корабен офицер по безопасността, Оценка на риска и разследване на инциденти и т.п.
Преподавателите разработват допълнителни курсове за подобряване на уменията и комуникацията и безопасна работна среда по заявка и специфични изисквания на корпоративни клиенти.
Преподавателите и инструкторите от тази катедра разработват и специфично обучение по заявка на корпоративни клиенти.

Кап.Ивелин Иванов,тeл 359 52 380549 e-mail: iivanov@bmtc-bg.com
Кдп Христо Райнов, тел. 359 52 380524;e-mail:hraynov@bmtc-bg.com
Кдп Божидар Кънчев,тел.359 52 380547;e-mail:bkanchev@bmtc-bg.com
Кдп Огнян Савов, тел 35952380524;e-mail:osavov@bmtc.bg
кдп Дамян Гилев, ръководител звено курсове e-mail:dgilev@bmtc-bg.com;тел. 052 380537
кдп Денчо Добрев, тел. 052 380522, е-mail: ddobrev@bmtc.bg