Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Политика за оповестяване на информация

Политика за оповестяване на информация

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

„БМКЦ" ЕАД, наричано по-нататък за краткост „Дружеството", приема настоящата Политика за оповестяване на информация в изпълнение на чл.28 и чл.29 от Закона за публичните предприятия, чл.63, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия.

Целта на настоящата Политика е да очертае рамката за предоставяне на информация към заинтересованите лица, с оглед осигуряване на възможност за вземане на обективни и информирани решения и оценки за дейността на „БМКЦ" ЕАД. При оповестяване на информация, Дружеството се ръководи от принципите за: точност; достъпност; равнопоставеност; навременност; цялостност; регулярност.

Като публично предприятие по смисъла на Закона за публичните предприятия, „БМКЦ” ЕАД има задължение да оповестява както финансова, така и нефинансова информация по начин, гарантиращ прозрачността на дейността му, както и на дейността на ръководството - Съвета на директорите (СД). Изискването за прозрачност има за цел да поддържа доверието на обществеността и на бизнес средите към работата на Дружеството. Съветът на директорите на Дружестовото е отговорен за изпълнението на задължението за разкриване на информация за предприятието, а специфичните задължения за изготвяне на информацията се делегират на съответните структурни звена и длъжностни лица, посочени в настоящата Политика.

Свали Политиката за оповестяване на Дружеството от прикачения файл по-долу: