Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Симулаторен курс за управление на товарните операции и баластировката на танкер за превоз на втечнен природен газ - LCBH LNG Simulator Training


648,00 лв.
4 дни
В курса се допускат офицери, желаещи да повишат знанията и уменията си по контрол и управление на товаро-разтоварните операции на танкер-химикаловоз. Курсът осигурява практическо обучение с цел развиване и разширяване на опита, придобит на борда на танкер за превоз на втечнен природен газ.

Този курс е предназначен за палубни офицери,  непосредствено отговорни за товаро-разтоварните операции на LNG танкер, и които са работили на LNG танкер като такива. Програмата отговаря на изискванията за подготовка – Таблица А-V/1-2-2 на Конвенция STCW 78/95,  и Правило В-I/12 т.71. Курсът включва обучението по основите и процедурите на  товаро-разтоварните  операции на LNG танкер и се провежда на специализиран Симулатор за течни товари.

Обучението в този курс отговаря на IMO Model Course 1.36 –“ Liquefied Natural Gas (LNG) Tanker Cargo and Ballast Handling  Simulator”  и на Директива 2022/993/ЕС, както е изменена.

Успешното завършване на този курс ще позволи на офицерите, работещи на LNG танкери да извършват по-ефективно и безопасно контрола върху операциите, което ще доведе до по-високо ниво на опазване на околната среда и подобри безопасността на борда. Курсът отговаря на изискванията на SOLAS, MARPOL и техните изменения. 

За провеждане на курса се използва Симулатор за течни товари - KONGSBERG NEPTUNE. Моделите представляват автентична товарна система на модерен танкер за втечнен природен газ (м/т “AL KHAZNAH”). Цялото оборудване, инструментариум и аларми е в съответствие с международнте изисквания за безопасност и опазване на околната среда. Симулаторът включва 4 работни и една инструкторска станция с отделeно пространство за лекционната част. Осигурен е мултимедиен проектор за улеснение обучението.

На успешно завършилите курса се издава сертификат по формата на БМКЦ “Liquid Cargo and Ballast Handling on LNG Tanker – Simulator Training”, удостоверяващ тяхната компетентност като офицери, отговорни за операциите на борда на LNG танкер, и покриващи изискванията на Таблица А-V/1-2-2 на STCW Code.

Други курсове