Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Модул Борба с пожари- опреснителен


156,00 лв.
2 дни

Курсът осигурява продължаваща компетентност на морски лица, притежаващи свидетелство за професионална комптентност "Обучение за борба с пожари по разширена програма", чийсто срок на валидност изтича или е изтекъл.

Обучението отговаря на изискването на Правило I/11 и раздел A-I/11, параграф 2 във връзка със секции A-VI/2, параграф 6 и A-I/1, параграф 6 на STCW`78, както е изменена и допълнена.

Целта на курса е лицата, успешно завършили курса, да опреснят и затвърдят знанията и уменията си , за да могат успешно да организират и управляват действията по борба с пожара на кораба. Курсът също е предназначен за запознае обучаемите с промените в нормативните актове в тази област, новостите в методите, използваната техника и оборудване в тези области. След установяване на продължаваща компетентсност ИА "Морска Администрация" преиздава свидетелството за професионална компетентност.

Мерки за безопастност:

1. Спазвайте правилата за безопасни условия на труд в сградата на БМКЦ, противопожарния полигон и полигона за практическа подготовка.

2. Спазвайте стриктно инструкциите по безопастност на ръководитела на курса и инструкторите.

3. Използвайте само обозначените и указаните от инструкторите пътища към районите на провеждане на практическите занятия.

4. В случай на произшествие или забелязана нередност, незабавно информирайте отговорния инструктор или отговорника на курса.

5. В случай на злополука по време на курса незабавно докладвайте на отговорния инструктор или отговорника на курса и повикайте Бърза помощ.

6. Съобщавайте незабавно на инструктора си или на персонала на ППП за затруднен достъп към районите на провеждане на практическите занятия.

7. На практическите занятия носете задължително работен гащеризон и работни обувки, както и предоставяните от БМКЦ каски, спасителни жилетки и ръкавици.

8. Обличането на предпазните противопожарни облекла (цялост на комплекта, притягане и т.н.) се прави по указания на инструктора и е задължение на курсиста.

9. Курсистите се задължават да опазват съоръженията, екипировката и оборудването, използвани за целите на курса.

 

Курсът може да се проведе и на английски или руски език като цената е 270 лв. с ДДС.

Други курсове