Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Противопожарна подготовка за напреднали - първоначален


396,00 лв.
4 дни (30 уч.ч.)
Входни стандарти- Курсът е за морски лица над 18 години, които имат завършен курс по противопожарна безопасност и борба с пожари и валидно медицинско удостоверение.
Курсът е разработен в съответствие с Правило VI/3 на Конвенцията STCW 78, както е изменена, моделен курс 2.03 и Директива 2008/106/EС.

Курсът е предназначен да осигури подготовка на командния състав или други лица от корабния екипаж, натоварени от корабопритежателя да ръководят борбата с пожари на борда на кораба.

Обучението в курса е предвидено да покрие изискванията на правило VI/3 и таблица А- VI/3 на кодекса на STCW 78 (както е изменена и допълнена), директива 2008/106/ на Европейския парламент и Съвета на ЕО, както е изменена и допълнена.

Темите, практическите занятия и тяхната продължителност в курса е съобразена с изискваният дадени в ИМО моделен курс 2.03.

Лицата успешно завършили курса придобиват знания и умения, чрез които да могат да създадат организация на борда на кораба, организират предпазването и борбата с пожари. В резултат на преминатото обучение лицата следва:

- да знаят - местата и причините за възникване на пожар, мерките за предпазване от пожари, процеса на горене, тактика и процедури за контролиране на различни видове пожари, начините за координация на действията с бреговите противопожарни служби, правилата за изготвяне на аварийни планове, разпределението на екипажа по аварийни групи/партии, начините за подготовка екипажа и провеждането на тренировки, корабните системи за пожарна тревога и борба с пожар, изискванията и начините за проверка на системите и оборудването, процедурите за разследване и документиране на възникнали пожари, и

- да умеят- да изготвят аварийни планове за борба с пожари, да изготвят планове за тренировки на екипажа, да изготвят стратегия и тактика за борба с различни видове пожари, извършват проверки на пожароизвестителните системи, противопожарните системи и оборудване, да извършват разследване и изготвят доклад за възникнали на борда пожари.

Курсът може да се проведе и на английски или руски езика като цената е 770лв. с ДДС за групово обучение и 1200лв. с ДДС за инивидуален курсист.

Други курсове