Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Познания по опазване на околната среда


210,00 лв.
2 дни (12 уч.ч.)
Обучаемите в курса трябва да са морски правоспособни лица от оперативно или управленско ниво, както е определено в STCW’78, както е изменена.

Курсът е предназначен за обучение на морски лица, притежаващи квалификация вахтен помощник-капитан и по-висока, вахтен механик и по-висока и електромеханик. Обучаваните морски лица трябва да познават изискванията, методите и средствата за предпазване на морето от замърсяване от кораби, изисквани съгласно Раздел A-II/1 на Глава II, A-III/1 и А-Ш/6 от Глава III на Конвенция STCW’95 и Кодекса, както са изменени.

Курсът е базиран на „Моделен Курс 1.38 - Познания по опазване на морската среда - 2011” на ММО и националния морски стандарт за тази подготовка.

Обучението има за цел да се овладеят необходимите теоретични знания и ръководни умения за прилагане и документиране на всички мероприятия и действия, съгласно нормативната уредба, с цел опазване на околната среда при операции с генерирани на кораба отпадъци и намиращите се на борда вредни за околната среда вещества.

Лицата, които успешно преминат този курс, трябва:

да познават - приложимите основи на екологията; основите на международната нормативна уредба и местните изисквания за боравене с корабни отпадъци и вредни за природната среда вещества; бордовите и фирмени процедури по опазване на морската среда, всички системи на кораба и контролната апаратура, даваща информация за състава на емисиите; баластната система и контролната апаратура към нея; корабния план за боравене с твърди отпадъци и корабния план за баластните операции.

и да могат — практически да действат правилно за предотвратяване на замърсяването на морската среда и комуникират в случай на замърсяване на околната среда с вещества или отпадъци от кораба; да работят с баластната система и със задбордните системи и съответната контролна апаратура на кораба; да прилагат точно и своевременно методите и средствата за предпазване на околната среда от замърсяване; да водят: корабния дневник за боравене с твърдите отпадъци и корабния дневник за баластните операции, да мотивират екипажа за опазване на околната среда.

 

Курсът може да се проведе и на английски или руски език като цената е 210лв. с ДДС.

Други курсове