Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Водач на плавателен съд до 40 БТ по море


500,00 лв.
14 дни (110 уч.ч.)
За да бъдат допуснати за обучение в курса, лицата трябва да отговарят на следните изисквания:
- минимална възраст 18 години;
- образование - най-малко основно;
- да са здравословно годни, потвърдено с медицинско свидетелство, издадено от одобрено медицинско заведение;
Преди началото на курса, представител на обучаващата институция запознава обучаемите с входните стандарти за участие в курса и извършва проверка за съответствие. Задължение на институцията е да поддържа съответната документация за провеждане на курса.

Курсът се счита за успешно завършен след успешно решен писмен тест и демонстрация на придобитите умения на практически изпит.
Курсът е разработен в съответствие с изискванията на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България.

Курсът е предназначен да даде необходимата теоретична подготовка и практически умения на кандидати за придобиване на правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ по море" за безопасното управление и експлоатация на плавателни средства до 40 БТ. Успешно завършилите този курс придобиват право за явяване на изпит пред ИА „Морска администрация" за придобиване на правоспособност „Водач на кораб до 40 БТ по море".

Лицата, които успешно преминат този курс, придобият знания, умения и практически опит, който да им позволи да водят самостоятелно плавателен съд до 40 БТ в неограничен район на плаване, като осигуряват безопасността на корабоплаването, живота на хората на борда, опазване на морската среда от замърсяване и имуществото на море.

Те трябва да знаят:

- да прилагат Международните правила за предпазване от сблъскване на море;

- да управляват и маневрират безопасно плавателния съд, отчитайки техническите и експлоатационни ограничения на същия;

- да работят със средствата за комуникация на борда, включително комуникации при бедствие и аварийни ситуации;

- да предотвратяват замърсяването на морската среда при експлоатацията на плавателния съд и в аварийни ситуации;

- да работят с документацията на плавателния съд;

- да оформят отплаването и пристигане на плавателния съд;

- да боравят с нормативните актове, регулиращи безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда от замърсяване;

да умеят:

- да управляват безопасно плавателния съд;

- да управляват и поддържат пропулсивния комплекс, механизмите и устройствата, и да осигуряват устойчивостта и мореходността на плавателния съд;

- да подържат и ремонтират корпуса, палубните механизми и съоръжения, рангоут, такелаж и ветрилно стъкмяване (при наличие на такова);

- да действат адекватно при аварийни ситуации на море и да полагат ефективни грижи за лицата на борда и опазване на морската среда от замърсяване.

Курсът се счита за успешно завършен след успешно решен писмен тест и демонстрация на придобитите умения на практически изпит.

 

Други курсове