Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Оценяване, изпитване и освидетелстване на морски лица – IMO MC 3.12


600,00 лв.
8 работни дни /70 уч. часа/
Обучаемите трябва да имат висше или средно образование, без значение на квалификацията, с преподавателски и/или с плавателен стаж на море или река, преподаватели във висши, средни училища или други специализирани институции, хонорувани преподаватели, медицински специалисти, служители в системата на морската и пристанищната администрация, както и такива, притежаващи морска правоспособност или научна степен.

Обучаеми, неотговарящи на входните стандарти, могат да присъстват в курса, но не подлежат на сертифициране.

Курсът е предназначен за преподаватели в морски учебни заведения, морски офицери и служители в системата на морския и речния транспорт и администрация, на които  предстои да извършват обучение и подготовка на морски лица в съответствие с Правило I/6 на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (Конвенция STCW’78), както е изменена, и част A-I/6 и от Кодекса STCW’78, както е изменен. Програмата е разработена в съответствие с моделен курс 3.12 на Международната морска организация (ММО) и Националния стандарт на ИА”МА” и включва въпроси на планирането, организацията и провеждането на оценяването, изпитването и освидетелстването на различните категории морски лица , преподаватели и оценители с цел определяне на оценка на постигнатите знания и изискуеми норми на компентентност.
Успешно завършилите този курс придобиват права да бъдат оценители и изпитващи в квалификационни курсове и в изпитите за придобиване на правоспособност от различните категории морски лица.

Лицата, които успешно преминат този курс, придобиват знания и умения, изисквани от Правила I/6 на Конвенция STCW'78, както е изменена, и Раздел A-I/6  от Кодекса STCW'78.
Те трябва: да знаят:
-    да интерпритират процесите на оценяване, изпитване и сертифициране на морските лица в съответствие с международните и национални разпоредби; 
-    да подбират подходящи методи за оценяване съобразно спецификата на курса, в който се привличат като оценители;
и да умеят:
-     да прилагат международните разпоредби за обучение, оценяване и изпитване на морски лица от управленско, оперативно и изпълнителско ниво на търговски кораби;
-     да прилагат международните разпоредби за оценяване, изпитване и сертифициране на морските лица съобразно националното законодателство;
-     да организират, администрират и провеждат процедури за оценяване/изпитване морските лица.

Други курсове