Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Морски инструктори и преподаватели IMO MC 6.09


545,00 лв.
8 дни (60 уч.ч.)
Обучаемите трябва да имат висше или средно образование с различна квалификация, с преподавателски и/или с плавателен стаж на море или река, преподаватели във висши, средни училища или други специализирани институции, хонорувани преподаватели, служители в системата на морската и пристанищната администрация, както и такива, притежаващи морска правоспособност или научна степен.
Преди началото на курса, БМКЦ запознава обучаемите с входните стандарти за участие в курса, извършва проверка за съответствие и поддържа съответна документация съгласно утвърдената система за управление на качеството.
Обучаеми, неотговарящи на входните стандарти, могат да присъстват в курса, но не подлежат на сертифициране.

Курсът е предназначен за преподаватели в морски учебни заведения, морски офицери и служители в системата на морския и речния транспорт и администрация, на които им предстои да извършват обучение и подготовка на морски лица в съответствие с Правила I/6 и I/8 на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците (Конвенция STCW’78), както е изменена и част A-I/6 и A-I/8 от Кодекса STCW’78, както е изменен. Програмата е разработена в съответствие с моделен курс 6.09 на Международната морска организация (ММО) и Националния стандарт и включва въпроси на планирането, организацията и провеждането на обучение на морски лица.

Успешно завършилите този курс могат да бъдат използвани като инструктори при провеждане на обучение на различните категории морски лица, включващо провеждане на обучение по морска специалност, курсове за придобиване на квалификация по професия, подготвителни курсове за придобиване на правоспособност и курсове за допълнителна и специална подготовка.

Лицата, които успешно преминат този курс, придобиват знания и умения, изисквани от Правила I/6 и I/8 на Конвенция STCW'78, както е изменена, и Раздел A-I/6 и A-I/8 от Кодекса STCW'78.

Те трябва да знаят:

- да анализират процесите на обучение на морските лица в съответствие с международните и национални разпоредби; определят подходящите методи и средства за обучение.

и да умеят:

- да прилагат международните разпоредби за обучение на морски лица от управленско, оперативно и изпълнителско ниво на търговски кораби;

- да оценяват и прилагат международните разпоредби за обучение на морските лица спрямо националното законодателство;

- да извършват ефективно планиране на обучението на морските лица;

- да съставят план за занятятие;

- да съставят учебна програма.

Други курсове