Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Водач на спасително средство и дежурна лодка- първоначален


408,00 лв.
4 дни (32 уч.ч.)
Курсът е разработен в съответствие с Глава Ch.VI/2 на Конвенцията STCW' 78, както е изменена и националния морски стандарт за това обучение.

Курсът е задължителен за моряци, в чиито отговорности са включени задължения за поддържане и използване на спасително средство, както са определени в Приложение I oт Правило VI  или от допълнителни специфични  изисквания на корабопритежателя.
 Курсът е одобрен от Морска азминистрация като съответстващ  на минималните задължижелни изисквания за това обучение по Глава VI, Раздел VI/2 и таблица A VI/2-1 на Конвенцията  STCW 95, както е изменена, Директива 2008/106/EC, IMO моделен курс 1.23 и националния морски стандарт.
След активното участие на курсистите и успешно представяне на писмения изпит и на практическия изпит в края на курса, Морска администрация издава съответния международно валиден сертификат със срок 5 години.
За практическата част на курса курсистите са длъжни да си осигурят подходящи работни обувки, ветроупорно облекло, плътно прилепваща шапка, гащеризон.
Входни стандарти: средно образование, минимум 16  години, здравословна годност, доказана с медицинско свидетелство, преминато обучение в курс "Обща подготовка по въпросите на безопасността".
Писменият и практическият изпит, както и практическите занятия в този курс се видеозаснемат, както се изисква от ИА "Морска администрация".
Най-късно в деня на започване на курса е необходимо да представите в стая 237 на БМКЦ следните документи:
- Фото копие на валиден сертификат за курс „Основна подготовка по безопасност на море”;
- Фото копие на валидно свидетелство за морска правоспособност /ако имате издадено такова/;
- Фото копие на лична карта – лице и гръб и собствениръчно заверено с текст: „Вярно с оригинала!” и личен подпис;
- Фото копие на Диплом за завършено основно, средно или висше образование – 1- ва страница;
- Медицинско свидетелство (Фото копие) от личен лекар или актуално медицинско свидетелство от одобрена от ИА Морска Администрация болница.


По заявка на потребители, този курс се провежда и на английски език или руски език, като цената е 770лв. с ДДС в група или 1220 лв. с ДДС за индивидуален курс.

Други курсове